Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON

Địa chỉ: thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Bà  Phan Thị Phương Loan– Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 

Email: mnquanglong_bd@quangbinh.edu.vn